Transzperszonális
@@@@@@@@@@

Transzperszonális fogalom tisztázása:

A transzperszonális pszichológia a pszichológiának egy relatíve új határterülete, mely az ember spiritualitás iránti igényeivel, az egészséges ember kiteljesedésével, az individuumon túl nyúló tapasztalatokkal foglalkozik. A területnek rengeteg különböző definíciója létezik, talán annak kiforratlansága miatt, és nehezen megragadható fogalmai, tárgya szerint.

A transzperszonális latin eredetű szó, jelentése: túl a személyesen.

holotróp (holotropic) elnevezés szó szerint azt jelenti, hogy „a teljesség felé tartó” (görögül „holos” = teljes és „trepein” = valami felé haladni).

A kifejezést Jung használta először, annak megjelölésére, hogy mindennapi életünkben szerzett tapasztalásainkon túl másfajta megéléseink is lehetnek. Ide tartoznak kiemelkedő szellemi, spirituális élményeink, meditációs tapasztalataink, a különleges csúcsélmények, az élet sokszor fájdalmas, szenvedésteli, máskor eksztázissá fokozódó pillanatai. Emberi minőségünk lehetőséget nyújt arra, hogy ezeknek a különleges tapasztalatoknak jelentést és értelmet adjunk, ami beragyogja hétköznapi életünket és személyiségünk fejlődésével az emberi közösség szolgálatára lehessünk.

Wikipédia»

 

Az alábbi könyvek közül csak kevés használja közvetlenül a transzperszonális szót.
Elolvasásuk azonban közelebb visz a szemlélet megértéséhez, elsajátitásához.

Az könyvajánló a következő részekre tagolódik:

1) Kimondottan transzperszonális pszichológiával foglalkozó könyvek
2) Transzperszonális szemléletű könyvek
3) Transzperszonális szemléletű szépirodalmi alkotások

Kimondottan transzperszonális pszichológiával foglalkozó könyvek

Assagioli, Roberto: Psychosynthesis: A Manual of Principles and Techniques  (»kivonat)
Assagioli, Roberto: 
A transzperszonális fejlődés. (» könyvismertető)
Bagdy Emőke:
Transzperszonális pszichológia in: Pszichoterápia 1995/2 (folyóiratban megjelent cikk)
Barbara Somers, Ian Gordon-Brown: A gyógyító utazás - Transzperszonális pszichoterápia
Ursus Libris, 2007
Borstein,
(szerk): Transzperszonális pszichoterápia (kéziratos fordítás)
Maslow, A. H., R. Assagioli és K. Wilber:
Bevezetés a transzperszonális pszichológiába (vál.). Ursus Libris, 2006
Stanislav Grof:  A jövő pszichológiája - a pszichológia jövője
Pilis-Print Kiadó, 2008
Stanislav Grof - Christina Grof: Spirituális válság Pilis-Print Kiadó, 2007

Transzperszonális szemléletű könyvek

Bly, Robert: Vasjankó – Könyv a férfiakról. Európa Könyvkiadó, Bp., 2000.  (» könyvismertő)
Bradshaw, John: Vissza önmagunkhoz - a sebesült belső gyermek gyógyítása. Hungalibri Kiadó Kft., 2001.
Brown, Mick: A spirituális turista. Személyes kalandozások a vallásosság peremvidékén. Ursus-Libris Könyvkiadó, Bp., 2005.
Capra, Fritjof: A fizika taója. A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása. (Tericum Kiadó, 1998)
Chopra, Deepak: Merlin és Artúr király - A nagy mágus tanításai a Grálról és az alkímiáról 2. kiad. Édesvíz Kiadó, 1998.
Dahlke, Rüdiger: A lélek nyelve a betegség. A kórképek értelmezése és a betegség adta esély. Magyar Könyvklub, 1997.
Dahlke, Rüdiger: Sorsfordulók – Az életválság, a fejlődés lehetősége. Bioenergetic Kft., 2004.  (» könyvismertető)
Dahlke, Rüdiger: Mandala
Dethlefsen, Thorwald: A sors mint esély
Dethlefsen, Dahlke: Út a teljességhez (1983) (Arkánum 1991)
Dethlefsen, Thorwald: Oidipusz, a talány megfejtője (1990) (Magyar könyvklub 1997)
Estes, Clarissa, Pinkola: Farkasokkal futó asszonyok (Édesvíz, 1996)
Fordham, Frida: C. G. Jung (Egészségforrás 1997)
von Franz, Marie-Louise: Jung, Descartes, Szókratész, Hannibál és más híres emberek álmainak elemzése Ursus Libris, 2009
von Franz, Marie-Louise: Az árnyék és a gonosz a mesében (Európa 1998)
von Franz, Marie-Louise: Női mesealakok
von Franz, Marie-Louise: Az álmok útján – Marie-Louise von Franz beszélgetései Fraser Boával az álomértelmezésről.Ursus-Libris Kiadó, Bp., 2006.   (» könyvismertető)
Gawain, Shakti: Teremtő képzelet (1978) (Édesvíz, 1992)
Graf-Vidal: Térjünk a lényegre (Maitreya 1998)
Gray, John: A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról (Fabula 1995)
Goleman, Daniel: Érzelmi Intelligencia (Háttér 1997)
Hamvas Béla: Eksztázis (1960) (Medio 1996)
Hellinger, Bert: Maradandó boldogság A harmonikus kapcsolat Moira-22 Bt., 2008
Hellinger, Bert - Gabriele ten Hövel: Felismerni, ami van Beszélgetések oldásról és kötésről Bioenergetic, 2009
Jung, Carl Gustav:
Emlékek, álmok, gondolatok (1961) (Európa 1987)
Jung, Carl Gustav (szerk):
Az ember és szimbólumai (Göncöl Kiadó, 1993)
Jung, Carl Gustav:
Mélységeink ösvényein (Gondolat Kiadó, Bp., 1993)
Jung, Carl Gustav:
Bevezetés a tudattalan pszichológiájába (1916) (Európa 1990)könyvismertető)
Kasser, Tim: Az anyagiasság súlyos ára.
Ursus-Libris Könyvkiadó, Bp., 2005.
Kermani, Kai:
Autogén tréning (Magyar Könyvklub 1997)
Lao-ce:
Tao te king (Tericum 1994)
László Ervin:
Harmadik évezred (Új paradigma 1998)
László Ervin:
Kozmikus kapcsolatok
László Ervin:
A tudat forradalma (Új paradigma 2000)
Lerner, Isha és Mark:
Belső gyermek kártya (1992) (Maitreya 1998)
Maslow, Abraham: A lét pszichológiája felé.
Ursus-Libris Könyvkiadó, Bp., 2003.
Neumann, Eric: A Nagy Anya – A Magna Mater archetípusa a jungi pszichológiában.
Ursus-Libris Kiadó, 2005.
Nelles, Wilfried: A gyógyító valóság – A családfelállítás elmélete és gyakorlata.
Ursus-Libris Kiadó, 2006. könyvismertető)
Orban, Peter:
A hős utazása. A lélek útja önmaga megtalálásához. Bioenergetic Kft., 2004.könyvismertető)
Peck, Scott:
Járatlan út. Park Könyvkiadó Kft. 2004. könyvismertető)
Perls, Fritz: A Gestalt-terápia alapvetése. Terápia testközelből.
Ursus-Libris Könyvkiadó, Bp., 2004.
Roth, Gabrielle:
Térképek az eksztázishoz (Édesvíz, 1997)
S. Nagy Andrea, Könczey Réka:
Zöldköznapi kalauz.
Simonton:
A gyógyító képzelet. Egészségforrás, 2001
Simonton:
A gyógyító család. Egészségforrás 1995
Steiner, Rudolf:
Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez. Genius Kiadó, 2003. (» könyvismertető)
Szögjal Rinpocse:
Tibeti könyv életről és halálról (Magyar Könyvklub)
Transzformáció játék (MTE 1997)
Trungpa Csögyam:
A szabadság mítosza
Wilhelm, Richard:
Ji King (ford: Pressing L.) (Orient Press 1992)
Zohar, D., I. Marshall:
SQ – Spirituális intelligencia. CsöndesTárs 2000.

Transzperszonális szemléletű szépirodalmi alkotások

Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány. Athaeneum Kiadó, 2007.  könyvismertető)
Hesse, Herman:
Sziddharta (1950) (Európa 1994)
Weöres Sándor:
A teljesség felé (1945) (Tericum 1995)

Forrás»

 

INTEGRÁL
@@@@@@@@@

Ken Wilber nemzetközileg elismert tudományos író 25 könyvvel, melyet 30 idegen nyelvre fordítottak le. Sokan korunk egyik legjelentősebb gondolkodójának, zsenijének tartják.

1949-ben született Oklahoma Cityben Nebraska Államban (USA). Az egyetemi ismeretszerzést az orvostudománnyal kezdte, majd biokémiára váltott. A doktori képzést már nem fejezte be, mert nem értett egyet a tudományos szemlélet anyagközpontúságával.
Saját szellemi útjára lépve önállóan kezdte olvasni, összevetni és szintézisbe foglalni a nyugati és keleti tudományos, filozófiai és pszichológiai irányzatokat. 17 éves korától rendszeresen meditált, és mindössze 23 éves volt, amikor 1977-ben megjelent első, nagyszabású tudatelméleti könyve „The Spectrum of Consciousness” (A tudat spektruma) címen. Ken Wilbert a transzperszonális pszichológia legjelentősebb képviselőjeként tartották számon a 60-as években, azonban túlnőtt annak keretein, az integrál elmélet új irányzattá formálódott. 1987-től az Egyesült Államokbeli Boulderben, Colorado államban él, ahol pezsgő szellemi műhely alakult ki körülötte, 1998-ban megalapította az Integrál Intézetet, amelynek célja az integrál elmélet terjesztése, kidolgozása és gyakorlatba ültetése.

Magyar nyelven eddig megjelent munkái:

  • Határok nélkül (Édesvíz Kiadó 2000)
  • A Működő Szellem rövid története (Európa Kiadó 2003 és Ursus Libris 2009)
  • Áldás és állhatatosság (Ursus Libris 2005)
  • Integrál szemlélet (Ursus Libris 2008)
  • Bevezetés a transzperszonális pszichológiába – 3. fejezet (Ursus Libris 2006)